Algiers

Загальна декларація прав народів

Преамбула Ми живемо в часи великих надій і глибокого відчаю; час конфліктів і суперечностей. Час, коли визвольна боротьба зуміла збудити народи світу проти внутрішніх та міжнародних структур імперіалізму та зруйнувати колоніальні системи; час боротьби та перемоги, в якому були прийняті нові ідеали справедливості між народами та всередині них;…
volya

Волевиявлення сторін як необхідна умова свободи договору

Волевиявлення тісно пов’язане із такою категорією як воля, що трактується як здатність людини до вибору. Волевиявлення буває прямим або побічним (конклюдентним).…
police

“Декларація про поліцію”

Декларація про поліцію була прийнята в 1979 році Парламентською Асамблеєю Ради Європи. З тих часів вона широко публікувалася. Поліцейські в багатьох країнах поклали її в основу своїх професійних стандартів.…
craft

Мікробізнес в Україні. Правові аспекти.

Облік у державному реєстрі громадянина-підприємця. Податки. (оновлюється)…
justice

Правовий статус (оновлюється)

Правови́й ста́тус — становище того чи іншого суб’єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою; сукупність прав і обов’язків.…
pravo

За демократію через право

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» (ВЕНЕЦІЙСЬКА КОМІСІЯ) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року),   на основі коментарів, що їх надали: пан Пітер Ван ДАЙК (член Комісії, Нідерланди) пані Ґрет ГАЛЛЕР (член Комісії, Швейцарія) пан Джефрі ДЖОУЕЛ (член Комісії,…
censor

Право на свободу вираження думки

Минуло вже 7 років з тих пір, як Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (Конвенція). Отже, Конвенція – є складовою частиною правової системи України і має обов’язковий характер. Вона стоїть нарівні або, мабуть, навіть вище законів України і нижче тільки Конституції, але…