censor

Право на свободу вираження думки

Минуло вже 7 років з тих пір, як Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (Конвенція). Отже, Конвенція – є складовою частиною правової системи України і має обов’язковий характер. Вона стоїть нарівні або, мабуть, навіть вище законів України і нижче тільки Конституції, але…